Telekomunikācijas

Mēs Jums cienījamie reflektanti piedāvājam ļoti perspektīvu studiju programmu, kuras absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū šodien un vēl jo vairāk nākotnē.
Elektronika un telekomunikācijas, informācijas un elektroniskās sistēmas ir izraisījušas prātam neaptveramās izmaiņas daudzās dzīves jomās.
Informācijas un telekomunikācijas tehnoloģiju saplūšana veicina šo tehnoloģiju plašu pielietošanu un tas savukārt izraisa lielu speciālistu pieprasījumu.
Specialitātes absolventiem darba piedāvājums ir ļoti plašs.

Studiju ilgums:  pilna laika (dienas) studijās – 3 gadi

Iegūstamais grāds: Bakalaura grāds elektrozinātnēs

Studiju process:
Studenti apgūst sekojošus priekšmetu blokus:

–    fundamentālās dabas zinātnes;
–    informācijas tehnoloģijas;
–    ekonomikas un vadības zinātnes;
–    humanitārās un sociālās zinātnes;
–    nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus
–    svešvalodas u.c.

Sākot no 2.studiju gada studenti apgūst nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus:

–    elektrotehnikas teorētiskie pamati;
–    signālu teorijas pamati;
–    ciparu iekārtas un sistēmas;
–    telegrafikas teorija;
–    analogās un ciparu mikroshēmas;
–    elektrosakaru teorija;
–    telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtas;
–    ciparu komutācijas sistēmas;
–    telekomunikāciju un datoru tīkli;
–    sakaru virzošas sistēmas;
–    pārraides sistēmas u.c.

Studiju programmas absolventi var kļūt par telekomunikāciju uzņēmumu konsultantiem, projektētājiem, tehniķiem, telekomunikāciju sistēmu analīzes un uzraudzības speciālistiem. Absolventi strādā par telekomunikāciju risinājumu izstrādes un ieviešanas speciālistiem ar telekomunikācijām un IT saistītos uzņēmumos.

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studentiem jāveic liels patstāvīgā darba apjoms. Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *