KONTAKTINFORMĀCIJA

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs atrodas Liedaga ielā 3, Liepājā, LV – 3406

Mārcis Priedītis
Rīgas Tehniskās universitātes
Liepājas studiju un zinātnes centra direktors

Marcis.Prieditis@rtu.lv

Dekanāts –  63484922

Lietvedība – 26418612

Uzņemšana – 22027187

Bibliotēka – 63484923

Dienesta viesnīca – 29934462

e-pasts: liepaja@rtu.lv

Nosūtīt ziņu