KONTAKTINFORMĀCIJA

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs atrodas Liedaga ielā 3, Liepājā, LV – 3406

Mārcis Priedītis
Rīgas Tehniskās universitātes
Liepājas studiju un zinātnes centra direktors

Marcis.Prieditis@rtu.lv

Dekanāts –  63484922

Lietvedība – 24505286

Dienesta viesnīca – 29934462

e-pasts: liepaja@rtu.lv

Mūsu rekvizīti:

Rīgas Tehniskā universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
LV90000068977
VALSTS KASE
LV46TREL915101S000000
Piezīmes: struktūrvienības šifrs – 02C30

Nosūtīt ziņu