Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 12 Latvijas augstskolās. Pieteikumu studijām var iesniegt un apstiprināt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un ievērojot augstskolas uzņemšanas noteikumus, pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām. Pieteikšanās studijām notiks pēc prioritāšu sistēmas un konkursa rezultātā katrs reflektants var iegūt vienu studiju vietu vienā studiju programmā. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās (bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās):

Pieteikšanās iespējas:

1.1. 13.07.–02.08. – elektroniski www.latvija.lv/studijas; Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē nav jāierodas!

Elektroniskā uzņemšana RTU sāksies 13. jūlijā, kad no plkst. 9.00 studijām varēs pieteikties portālā Latvija.lv, vienotās uzņemšanas sistēmā, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku.

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies līdz 2. augusta plkst. 24.00. Šajā laikā reflektanti vienotajā uzņemšanas sistēmā varēs arī sekot līdzi pieteikumu statistikai.

Informācija par e-paraksta iegūšanu

Aicinām topošos reflektantus jau laikus iegūt elektronisko parakstu, jo tas atvieglos formalitāšu kārtošanu, studējot RTU. Universitātē notiek studiju procesa digitalizācija, un arī studiju laikā būs iespēja dokumentus kārtot, izmantojot elektronisko parakstu.

Izveidot elektroniski un apstiprināt pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats:

 • ja vidējā izglītība ir iegūta 2019. vai 2020. gadā;
 • ja nav priekšrocības uzņemšanas konkursā, ko dod mācību priekšmetu olimpiādes, ZPD konferences u. tml.;
 • ja neesi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi);
 • ja esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju;
 • ja portālā neparādās paziņojums, ka pieteikums jāapstiprina klātienē.

1.2. 27.07.–03.08. – klātienē RTU pieņemšanas punktā:

Sākot no 27. jūlija plkst. 9.00 līdz 3. augustam (ieskaitot) plkst. 18.00, reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nebūs pieteikumu studijām iesnieguši un elektroniski apstiprinājuši portālā Latvija.lv, varēs ierasties uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē. RTU uzņemšanas punkts darbosies Rīgā, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kā arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. Sestdien, 1. augustā, uzņemšanas punkts Rīgā būs atvērts no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

 1. Derīga pase vai personas apliecība;
 2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
 3. Pielikums – sekmju izraksts;
 4. CE sertifikāti;
 5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods.

Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai arī ar pārskaitījumu.

1.4. Konkursa rezultātu apstiprināšana (1. un 2. kārta).

Līdz 8. augusta plkst. 14.00 reflektanti saņems informāciju par uzņemšanas pirmās kārtas rezultātiem. Tie tiks paziņoti portālā Latvija.lv, kā arī nosūtīti reflektantiem īsziņā uz mobilajiem telefoniem un/vai e-pastā.

Tiem, kuri uzņemšanas pirmajā kārtā būs ieguvuši vēlamo budžeta vietu, studijas tajā būs jāapstiprina līdz 11. augusta plkst. 16.00.

Tie, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši budžeta vietu, līdz 11. augusta plkst. 16.00 varēs pieteikties konkursa otrajai kārtai. Šīs kārtas rezultātus reflektantiem paziņos 11. augustā pēc plkst. 17.00.

1.5. Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem.

1.6. Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) RTU SSD Uzņemšanas komisijā.

1.7. Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 28. augustam.

Maksa par pieteikumu ir 35 EUR (izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv/studijas vai arī ar bankas pārskaitījumu).

Piesakoties programmās, kurās jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, bez reģistrācijas maksas jāsamaksā papildu maksa 20 EUR (uz vietas pieteikumu pieņemšanas punktā vai uz iedotā rēķina pamata veikt pārskaitījumu).

Visas studiju programmas