Vienotā pieteikšanās sistēma

Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās (bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās):

1.Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija www.latvija.lv/studijas;

2. Dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana RTU pieņemšanas punktā:

Liepājā, Liedaga ielā 3
no 2. jūlija līdz 5. jūlijam un 8., 9. jūlijā plkst. 10–15,
sestdien 6. jūlijā plkst. 10–13.

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

  1. Derīga pase vai personas apliecība;
  2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
  3. Pielikums – sekmju izraksts;
  4. CE sertifikāti;
  5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai ar bankas pārskaitījumu.

3. Reģistrēšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām studiju vietām (pieteikumu apstiprināšana) no 12. jūlija plkst. 16 līdz 16. jūlija plkst. 16.

4. Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 16. jūlijā plkst. 19.

5. Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) no 2. jūlija līdz 23. augustam Uzņemšanas komisijā.

6. Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 23. augustam.