Koledžstudiju programmas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LIKU – 1.kurss

Datorsistēmas – LDKD –  3.kurss

Bakalaura studijas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LICU – 1.kurss, 2.kurss

Mehatronika – LMCE – 1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss, 5.kurss

Datorsistēmas – LDBD – 1.kurss