DIENAS NODAĻA

Koledžstudiju programmas:

Uzņēmējdarbības vadīšana – 1.kurss, 2.kurss

Bakalaura studijas:

Uzņēmējdarbības vadīšana: 1.kurss

Mehatronika – 1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss

Datorsistēmas – 1.kurss, 2.kurss