DIENAS NODAĻA

Koledžstudiju programmas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LIKU – 1.kurss

Datorsistēmas – LDKD – 1.kurss, 2.kurss

Bakalaura studijas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LICU – 1.kurss, 2.kurss

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija – LICH – 1.kurss

Mehatronika – LMCE – 1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss, 5.kurss

Siltumenerģētika un siltumtehnika – LMCG – 1.kurss

Elektrotehnoloģiju datorvadība – LECO

Enerģētika un elektrotehnika – LEBN

Inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve – LMBM

Mašīnu un aparātu būvniecība – LMCN