DIENAS NODAĻA

Cien., studenti!

Akadēmiskajām grupām ar * pavasara eksāmenu sesija notiks on-line režīmā.

Pārējām grupām sesijas īstenošanas veids būs atkarīgs no tā vai LR MK pagarinās ārkārtas stāvokli valstī pēc 2020.gada 12.maija. Ja nē, tad sesija notiks pēc plānotā saraksta.

Koledžstudiju programmas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LIKU – 1.kurss*

Datorsistēmas – LDKD – 1.kurss, 2.kurss

Bakalaura studijas:

Uzņēmējdarbība un vadīšana – LICU – 1.kurss*, 2.kurss

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija – LICH – 1.kurss

Mehatronika – LMCE – 1.kurss*, 2.kurss*, 3.kurss, 4.kurss

Siltumenerģētika un siltumtehnika – LMCG – 1.kurss