Siltumenerģētika un siltumtehnika

Studiju mērķis ir sagatavot pieprasītos siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženierus:

–    siltumenerģijas ražošanā;
–    siltumenerģijas pārvadīšanā un sadalē;
–    racionālā siltumenerģijas lietošanā un uzskaitē.

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri nepieciešami praktiski jebkurā uzņēmumā, kuru tehnoloģijas saistītas ar siltuma izmantošanu, projektu izstrādi un realizāciju.
Enerģētika – tā ir stabilitāte, patīkama darba iespējas visam mūžam un saskarsme ar vismodernāko tehniku un tehnoloģiju. Lieliskas profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas.

Studiju ilgums:

Pilna laika (diena) studijās – 4 gadi
Nepilna laika (neklātiene) studijās – 5 gadi

Iegūstamais grāds: Bakalaura profesionālais grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā

Iegūstamā kvalifikācija: Inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā

Studiju process:
Studenti apgūst sekojošus priekšmetu blokus:

–    fundamentālās dabas zinātnes;
–    informācijas tehnoloģijas;
–    ekonomikas un vadības zinātnes;
–    humanitārās un sociālās zinātnes;
–    nozares teorētiskos un specializējošos;
–    svešvalodas, u.c.

Specializējošie priekšmeti:

–    siltumtehnikas teorētiskie pamati;
–    siltumenerģētiskās un siltumapgādes sistēmas;
–    netradicionālie enerģijas avoti;
–    kurināmais un degšanas teorija;
–    siltumtehniskie mērījumi un automātika;
–    iekārtas;
–    projektēšana;
–    siltumtehnikas iekārtas montāža un ekspluatācija;
–    augstumtehnika u.c.

 

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalauri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju.
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri strādā:
Nozares vadošajos uzņēmumos Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, A/S Liepājas Enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija u.t.t. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, koksnes, pārtikas, lauksaimniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un pat namu apsaimniekošanas firmās.

 

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studenti izstrādā kursa projektus, praktizējas uzņēmumos un studiju noslēgumā izstrādā diplomdarbu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *