Mehatronika

 

Studiju ilgums:  pilna laika (dienas) studijās – 4,5 gadi

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

Iegūstamā kvalifikācija: mehatronikas inženieris

Bakalaura profesionālā studiju programma “Mehatronika” aptver trīs apmācību blokus: mehāniku, elektroniku un datortehniku.

Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību.
Programma ietver fundamentālo zinātņu kursus – matemātika, fizika, mehānika, tēlotājģeometrija, inženiergrafika, elektronika un elektrotehnika, vispārīgā metroloģija.
Specialitātes pamatzināšanu apgūšanu nodrošina nozares priekšmeti – mašīnu un aparātu elementi, aparātu konstruēšana, precizitātes un drošuma pamati, elektropiedziņa, automātikas sensorsistēmas, rūpnieciskās elektroniskās sistēmas, programmēšanas valodas, datorvadības sistēmas, kas nodrošina speciālistu sagatavošanu ražošanas darbu veikšanai.

Teorētiskās zināšanas tiek pamatotas praktiskā darbībā, praksēs – ražošanas mācību, konstruktoru, tehnoloģiskā un pirmsdiploma.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *