Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Studiju ilgums: pilna laika (dienas) studijās – 3 gadi

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē

Inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves bakalauriem ir lielas nodarbinātības izredzes gan vietējos, gan starptautiskos projektos, kur nepieciešama pieredze sadegšanas, trokšņa un vibrācijas vadības procesos, enerģijas iegūšanas tehnoloģijās, robotikā, kvalitātes vadībā, bioinženierijā, kosmonautikā, šķidruma mehānikā, ūdens apgādē, mašīnu un mehānismu apkopes plānošanā, patēriņa produktu dizainā, piesārņojuma kontrolē un jaunu materiālu mehāniskajā sintēzē.