Enerģētika un elektrotehnika

Pieprasījums pēc enerģētikas elektroinženieriem ir milzīgs. Absolventiem paveras plašas darba iespējas rūpniecībā, enerģētikā, būvniecībā, projektēšanas birojos u.c., un tās ir atkarīgas no pašu iniciatīvas un uzcītības. Darba atalgojums ir ļoti labs un darba vide – intelektuāla un augsti attīstīta.
Mēs piedāvājam Jums iespēju studēt ļoti pieprasītajā studiju programmā „Enerģētika un elektrotehnika” un iegūt augstāko izglītību. Enerģētika – nākotnes specialitāte. Enerģētika – tā ir stabilitāte un lieliskas labi apmaksātas darba iespējas.

Studiju ilgums:

Pilna laika (dienas) studijās – 3 gadi
Nepilna laika (neklātienes) studijās – 4 gadi

Iegūstamais grāds: Bakalaura grāds enerģētikā un elektrotehnikā

Studiju process:
Studenti apgūst sekojošus priekšmetu blokus:

–    fundamentālās dabas zinātnes;
–    informācijas tehnoloģijas;
–    ekonomikas un vadības zinātnes;
–    humanitārās un sociālās zinātnes;
–    nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus
–    svešvalodas u.c.

Vecākajos kursos studenti apgūst nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus:

–    elektrotehnikas teorētiskos pamatus;
–    elektriskie mērījumi;
–    ķēžu teorija;
–    signālu teorijas pamati;
–    enerģētikas pamati;
–    elektriskās mašīnas;
–    elektronu ierīces;
–    ciparu elektronika un datoru arhitektūra;
–    regulēšanas teorijas pamati;
–    elektriskie aparāti;
–    alternatīvie enerģijas veidi u.c.

Programmas absolventi var strādāt jebkurā uzņēmumā vai iestādē, kurā ir uzstādītas elektrotehniskās iekārtas vai arī kura nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali vai arī ar elektrotehnisko iekārtu ražošanu un realizāciju.

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studentiem jāveic liels patstāvīgā darba apjoms. Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *