Elektrotehnoloģiju datorvadība

Mēs Jums piedāvājam interesantu un perspektīvu studiju programmu „Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Programmas absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū ar plašu iespēju spektru. Var strādāt uzņēmumos ar datorizētām elektrotehniskajām tehnoloģijām un iekārtām un nodarboties ar to ekspluatāciju, var nodarboties ar tehnoloģisko iekārtu projektēšanu, var nodarboties ar pētniecisko darbu.

Studiju ilgums:

pilna laika (dienas) studijās – 4 gadi;
nepilna laika (neklātienes) studijās – 5 gadi

Iegūstamais grāds: Bakalaura profesionālais grāds elektrotehnikā

Iegūstamā kvalifikācija: Inženiera kvalifikācija elektrotehnikā

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus un darba tirgū konkurētspējīgus inženierus elektrotehnoloģiju datorvadībā.

Studiju process:
Studenti apgūst sekojošus priekšmetu blokus:

–    fundamentālās dabas zinātnes;
–    informācijas tehnoloģijas;
–    ekonomikas un vadības zinātnes;
–    humanitārās un sociālās zinātnes;
–    nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus
–    svešvalodas u.c.

Vecākajos kursos studenti apgūst nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus:

–    elektrotehnikas teorētiskos pamatus;
–    elektriskās iekārtas;
–    energoelektronika;
–    ķēžu teorija;
–    ciparu elektronika un datorarhitektūra;
–    regulēšanas teorijas pamati;
–    elektriskās mašīnas;
–    elektriska piedziņa;
–    elektroapgāde;
–    ražošanas procesa automatizācija;
–    elektrotehnoloģiskās iekārtas;
–    datoru pielietošana tehnoloģiskajos procesos;
–    datorizētās elektroiekārtu projektēšana;
–    digitālā elektronika;
–    programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā;
–    elektrotehnoloģiju iekārtas u.c.

 

Studiju programmas absolventi var strādāt par elektroinženieriem ikvienā uzņēmumā, veicot atbilstošus pienākumus elektrisko tehnoloģiju ekspluatācijā, izveidē un projektēšanā.

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Liels īpatsvars studiju procesā ir studenta patstāvīgajam darbam. Uzņēmumos notiek prakses – iegūto teorētiskos zināšanu nostiprināšanai ar elektroinženieriem nepieciešamām praktiskajām iemaņām.
Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *