Būvniecība

Studiju programma veidota atbilstoši Sorbonas (1998) un Boloņas (1999) deklaracijām par augstākās inženierizglītības pamatprincipiem un ir starptautiski akreditēta.
Studiju mērķis ir sagatavot darba tirgum ļoti pieprasītos būvju inženierus, atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem būvinženierijā.
Darba tirgū būvinžneieri ir ļoti pieprasīti un to darba lauks ir plašs:

–    jaunu modernu būvju radīšana (celtniecība);
–    jaunu būvju projektēšana;
–    esošo būvju ekspluatācija;
–    būvju renovācija un citi darbi.

Studiju ilgums: nepilna laika (neklātiene) studijās – 5,5 gadi

Iegūstamais grāds: Bakalaura profesionālais grāds būvniecībā

Iegūstamā kvalifikācija: Inženiera kvalifikācija būvniecībā

Studiju process:
Studenti apgūst sekojošus priekšmetu blokus:

–    fundamentālās dabas zinātnes;
–    informācijas tehnoloģijas;
–    ekonomikas un vadības zinātnes;
–    humanitārās un sociālās zinātnes;
–    nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus;
–    svešvalodas u.c.

Specializējošie priekšmeti:

–    būvmateriāli un inženierģeoloģija;
–    būvmehānika un datorgrafika;
–    ģeodēzija un arhitektūras projektēšana;
–    būvkonstrukcijas un ģeotehnika;
–    darba aizsardzība un būvmašīnas;
–    būvkonstrukcijas un to projektēšana;
–    būvdarbu tehnoloģija un darba drošība;
–    betonmācība un būvniecības ekonomika;
–    apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;
–    ūdens apgāde un kanalizācija;
–    būvju uzturēšana un Latvijas būvnormatīvi;
–    būvniecības plānošana un organizēšana;
–    koka un plastmasas konstrukcijas;
–    dzelzbetona konstrukcijas;
–    metāla konstrukcijas;
–    apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā;
–    būvmašīnas un būvju aizsardzība;
–    tehnoloģiskā projektēšana un būvju remontdarbu tehnoloģija u.c.

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko darbu un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studenti izstrādā kursa darbus un projektus. Prakses laikā būvuzņēmumos studenti nostiprina iegūtās zināšanas un iegūst nepieciešamās būvinženiera prasmes.
Studiju procesā dominējošu lomu ieņem studenta patstāvīgais studiju darbs.
Programmas noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *