2022./23. m.g. pavasara semestra nodarbību saraksti

Dienas nodaļa

   Koledžstudiju programmas

Bakalaura studiju programmas

Vakara nodaļa

  • Uzņēmējdarbība un vadīšana (LIKU) –1.kurss
    2.kurss:  Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi; Tirgzinības un tirdzniecība

Neklātienes nodaļa 

Profesionālā bakalaura studiju programmas:

Būvniecība  – 1.kurss

Elektrotehnoloģiju datorvadība – 1.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana – 1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana (pēc koledžas) – 3.kurss, 4.kurss

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas:

Būvniecība (būvd.vad.) – 2.kurss