2021./22. m.g. rudens un pavasara semestra nodarbību saraksti

Dienas nodaļa

   Koledžstudiju programmas

  • Uzņēmējdarbība un vadīšana (LIKU) –1.kurss
    2.kurss:  Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi; Tirgzinības un tirdzniecība
  • Būvniecība – 1.kurss, 2.kurss

Bakalaura studiju programmas

Vakara nodaļa (saraksti papildināti ar eksāmenu datumiem)

  • Uzņēmējdarbība un vadīšana –  1.kurss

Neklātienes nodaļa 

1.kurss

Būvniecība
Mašīnu un aparātu būvniecība
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas

2.kurss

Elektrotehnoloģiju datorvadība


Uzņēmējdarbība un vadīšana – 1.kurss, 2.kurss, 3.kurss, 4.kurss

Uzņēmējdarbība un vadīšana (pēc koledžas) – 3.kurss, 4.kurss